ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
   Κεντρική

Σκοπός της εταιρείας η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές και η πώλησή της.                                     Ο στόχος  αυτός επιτυγχάνεται με διασπορά στις  3 ώριμες βασικές τεχνολογίες Α.Π.Ε.

 

  • Αιολικά
  • Φωτοβολταϊκά
  • Υδροηλεκτρικά

 

Η Εναλλακτική Ενέργεια Α.Ε έχει ήδη ολοκληρώσει 3 Φ/Β έργα  συνολικής ισχύς 1,3 MW ενώ παράλληλα έχει εξασφαλίσει τη σύνδεση στο δίκτυο δύο  αιολικών  πάρκων  22 MW και 14 MW αντίστοιχα.  
POWERED BY SigmaWeb's SiteBuilder